PH âm đạo lý tưởng bảo vệ chị em khỏi viêm nhiễm phụ khoa?